Loge De Witte Roos ook virtueel bereikbaar

Ook wij zijn overgegaan op virtuele bijeenkomsten. Daarmee kan het werken aan onszelf in ieder geval doorgaan. Niet ideaal, maar prima als overbrugging. Maar iedereen ziet weer uit naar de mogelijkheid van een fysieke bijeenkomst. Ook nieuwe kandidaatsleden spreken we via een videoverbinding.

Advertentie

In het FD: we hebben meer onnodige rituelen nodig

In het FD van 4 september staat een pleidooi om meer gebruik te maken van rituelen. Rituelen zorgen voor een meer inclusieve groep.

https://fd.nl/futures/1354716/we-hebben-meer-onnodige-rituelen-nodig

Dit is zeker herkenbaar in de vrijmetselarij. De verschillende achtergronden van de leden zorgen voor meer wederzijds begrip en een interessante wisselwerking van ideeën. Respect is een van de basisvoorwaarden voor een loge.