De praktijk

De Vrijmetselarij is geworteld in een eeuwenlange traditie maar met oog voor de realiteit van vandaag. De loge is een plaats waarin alles wat wordt besproken volkomen vertrouwelijk is en blijft. De reden hiervoor is dat onze leden in alle openheid alles moeten kunnen bespreken.

De inwijding

De Vrijmetselaar wordt op bijzondere wijze opgenomen in de eigen kring, de Loge.
Dat gebeurt in een ceremoniële bijeenkomst. In die bijeenkomst, de inwijding, wordt een rituaal opgevoerd dat rijk is aan symboliek en tradities. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

Rituele avonden

De Vrijmetselaar erkent dat er een verbinding is tussen mensen. In Open Loges, de rituele avonden, wordt die verbinding benadrukt. Bij loge De Witte Roos zijn dat er gemiddeld zo’n zes per werkjaar. Het werkjaar loopt van de derde week van september t/m de derde week van juni.

Comparities

De overige bijeenkomsten worden minder formeel gehouden, dit zijn de comparitie-avonden. Tussen vrijmetselaren vindt op zo’n avond een gedachtewisseling plaats nadat een broeder een lezing heeft gehouden. Doel van de gedachtewisseling is om andere perspectieven te leren waarderen. In een gedachtewisseling wordt niet gediscussieerd om zo de ander te overtuigen van het eigen gelijk. A-priori is de mening van een andere broeder van minstens zoveel waarde als die van jezelf; men kan elkaars meningen uiteraard wel naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. We noemen dit compareren, vandaar de zgn. ‘Comparitie-avonden’.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s