En verder?

Circa zesduizend Nederlandse vrijmetselaren hopen bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van onze samenleving. Niet direct naar buiten gericht, maar indirect door zelfontplooiing en daardoor het bewuster dragen van verantwoordelijkheid.

Iedereen die het gedachtengoed van de vrijmetselarij onderschrijft en aan de plichten wil voldoen kan lid worden. De achtergrond van vrijmetselaren is zeer divers: leden zijn christen, moslim, jood, atheïst, humanist, hindoeïst, boeddhist, sufi etc.

Voor belangstellenden met open oor en oog voor de toekomst, zorgzaam voor het goede uit het verleden en met respect voor de waarden tussen mensen, is elke vrijmetselaar beschikbaar voor oriëntatie en kennismaking.

De Witte Roos is een masculiene Loge, dat wil zeggen dat uitsluitend mannen lid kunnen worden. Daarbij haasten we ons om op te merken dat we de vrouw zeer hoog achten en dat er bepaald geen onverkwikkelijke motieven ten grondslag liggen aan het feit dat De Witte Roos slechts voor mannen het lidmaatschap te bieden heeft. Zeer regelmatig houden we avonden waarin partners, echtgenoten en ook kinderen van harte welkom zijn. Alle leden hebben het grootste respect voor de rechten van de vrouw; erkennen ook zonder meer de gelijkwaardigheid van de vrouw aan de man doch inzake het ‘op zoek zijn naar zichzelf’ heeft men sinds het ontstaan gekozen voor een ‘mannen onder elkaar’ setting. Wij denken dat dit moet kunnen.

Overigens: indien u, in welke vorm dan ook, samenleeft met een partner (M/V) en zou willen toetreden tot de Witte Roos, dan zal er altijd expliciet aan uw partner worden gevraagd of die het eens is met uw toetreding. Als dit niet het geval is, kunt u geen lid worden bij de Witte Roos.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s