Wie zijn wij?

De leden van de loge zijn allemaal ‘vrije mannen van goede naam’. Mannen die in hun dagelijkse leven de beginselen van de Vrijmetselarij proberen toe te passen zoals vooral te kijken naar wat mensen verbindt, en niet wat hen scheidt. Eeuwige zoekers die een positieve invloed willen hebben op hun omgeving, door te werken aan persoonlijke verbetering.

Om een indruk te geven hieronder een paar foto’s van onze leden en hun functie in de loge.


Jan, voorzitter


Willem, secretaris


John, vice-voorzitter


Hans, opziener

Advertentie